Vyberte stránku

Oprava odpadního kanálu malé vodní elektrárny

Oprava zborcené klenby zakrytého odpadního kanálu o šířce 6,5 m a výšce 3,7 m z malé vodní elektrárny a kamenné opěrné zdi odpadního kanálu o výšce 3,5 m. Portál klenby byl porušen trhlinou po celé šíři, v patě klenby se nacházely vymleté kaverny. Oprava klenby spočívala v sejmutí ornice nad klenbou, odstranění porušené klenby v délce 20 m a vystavění dřevěného klenutého bednění. Na bednění byla vyskládána nová kamenná klenba z lomového kamene, která byla prolita betonovou směsí. Oprava zborcené opěrné zdi obnášela odkopání degradované části zdi v délce přes 20 m včetně základů, vybetonování základového pasu a vystavění nové kamenné zdi z lomového kamene s vyspárováním na cementovou maltu.