Vyberte stránku

RELBY, s.r.o.

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB, STAVEBNÍ PRÁCE

Profesionalita

Být moderní znamená, být profesionální. Být profesionální znamená, být bezchybný.

Smysl pro detail

Detail rovná se celek. Zaměřujeme se na dotažení všech detailů. Od stavebních prvků až po vztah se zákazníkem.

O NÁS

Společnost RELBY s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1995. Přestože jsou její počátky spojeny s textilní výrobou, od roku 2013 se věnuje téměř výhradně stavební činnosti.

V této oblasti se zaměřujeme především na specifické stavby spojené s vodními toky – malé vodní elektrárny, náhony, kanály, rybí přechody apod.

Přes výše uvedenou specializaci jsme realizovali (a jsme nadále připraveni realizovat) i projekty zcela odlišné – liniové stavby, rekonstrukce nemovitostí, zateplení fasád, realizace demolic aj. Nabízíme přímou realizaci, ale i spolupráci již v oblasti přípravy, dokumentace vašich projektů, spolupráci se zajímavými architekty apod. Vystupujeme rovněž jako generální dodavatel.

V roce 2019 jsme se rozhodli transformovat své know-how získané při realizaci vodních staveb do rozšíření své podnikatelské činnosti o správu a provoz elektráren.

Máme technické, odborné a personální kapacity pro správu a provoz především malých vodních elektráren, ale jsme schopni se postarat např. i o vaši FVE. Provozujeme elektrárny více než 15 elektráren v oblasti Podkrkonoší, ale jsme připraveni nabídnout vám správu vaší elektrárny kdekoliv v ČR. 

 

Projekt Kovárna, Železný Brod, RELBY

KOTELNA

Projekt realizovaný v letech 2015 – 2016. Získal ocenění Stavba roku 2016. Je součástí rozsáhlého areálu továrních budov někdejšího podniku Kolora.

Náhon v Poniklé

NÁHON

Oprava otevřeného náhonu k malé vodní elektrárně a rekonstrukce strojovny.

Náhon v Poniklé

ODPADNÍ KANÁL

Oprava odpadního kanálu malé vodní elektrárny.

TLAKOVÝ PŘIVADĚČ

Výměna ocelového potrubí o průměru 1,6 m v celkové délce 123 m.

SLUŽBY

GENERÁLNÍ DODAVATEL

Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je provádění pozemních staveb s důrazem na novostavby a rekonstrukce vodních děl. 

Máme zkušenost s výstavbou a rekonstrukcemi malých vodních elektráren, rybích přechodů, ale i jiných staveb mimo vodní tok. Stavební realizace nabízíme jako ucelené dodávky, tzv. na klíč, ale jsme i schopni realizovat části staveb jako subdodavatel. 

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRÁREN

Druhým pilířem naší činnosti je provozování a správa elektráren. Máme zkušenost s provozem jak vodních elektráren až do instalovaného výkonu 1 MWh, tak i se správou elektráren fotovoltaických.

Jsme schopni zajistit kompletní servis spojený s provozem elektrárny od jeho personálního pokrytí, přes opravy a údržbu elektrárny, až po veškeré administrativní a legislativní záležitosti.

VODNÍ STAVBY A JINÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Nabízíme bohaté zkušenosti ve výstavbě malých vodních elektráren, rybích přechodů, jezů, úprav koryt vodních toků, protipovodňových opatření apod. 

Mezi našimi realizacemi ale najdete vše od bouracích a zemních prací až po výstavbu a rekonstrukce objektů pro bydlení, včetně úprav interiérů. 

KONZULTACE

Nabízíme spolupráci na vytvoření „Zadání projektu“ jako podkladu pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, při stanovení parametrů pozemků pro realizaci jako podklad pro jejich zajištění, při přípravě dokumentace výběrového řízení na architekta, projektanta apod.

Dále jsme schopni pomoci při řízení procesu zpracování PD ve všech stupních, zajištění zpracování variant jednotlivých technických, technologických nebo architektonických řešení v rámci zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zpracování odhadů investičních nákladů celého projektu a jeho jednotlivých částí staveb jako subdodavatel. 

KONTAKT

RELBY, s.r.o
Podnikatelská 539
Praha 9 – Běchovice
PSČ 19011

IČO: 64829383
DIČ: CZ64829383

Ing. Aleš Makovský
jednatel

+420 602 657 071
makovsky@relby.cz