Vyberte stránku

Oprava otevřeného náhonu k malé vodní elektrárně a rekonstrukce strojovny

Náhon do malé vodní elektrárny, který tvoří monolitické betonové opěrné zdi vysoké 1,9 m, byl v délce 138 m poškozen. Oprava degradovaných částí opěrných zdí představovala odstranění původních částí včetně základů, vybetonování základového pasu, montáži systémového bednění, vložení výztuže a znovu vybetonování opěrné zdi.

Po rekonstrukci technologické části strojovny malé vodní elektrárny, bylo přistoupeno k opravě stavební části, která spočívala mimo jiné v sanaci stávajících konstrukcí, montáži sádrokartonových desek na hliníkový rošt (upevněný ke stávajícím konstrukcím) a v obložení strojovny dlažbou a obkladem. Dále byl zhotoven kabelový žlab z nerezového plechu, celková nová elektroinstalace strojovny. Současně byly provedena výmalba prostor a nátěry prvků dle požadavků zadavatele.