Vyberte stránku

Tlakový přivaděč

Oprava spočívala ve výměně ocelového potrubí o průměru 1,6 m v celkové délce 123 m. Bylo nutné demontovat stávající zkorodované potrubí uložené v zemi, opravit betonové základové patky a osadit na ně nové potrubí, které bylo vzájemně svařováno v šestimetrových délkách. Součástí stavebních prací byla výroba kompenzátoru k vyrovnávání délek vlivem teplotní roztažnosti a stavba revizního objektu. Odstávky malé vodní elektrárny bylo využito též k sanaci vnitřních stěn vyrovnávací betonové věže a k opravě jalového odpadu z vodního zámku.